اخبار

بازدید وزیر محترم نفت از غرفه شرکت مِهصا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مِهصا، مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در جریان بازدید ازبیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، و پتروشیمی، از غرفه های سالن 7 نمایشگاه بین المللی و از جمله غرفه شرکت مِهصا بازدید به عمل آورد.