پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی